Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2017

izz09
3497 1d57
Reposted fromkarahippie karahippie

May 15 2017

izz09
4730 6d64 500
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viamissyseepy missyseepy

May 01 2017

2630 e7b0 500
Reposted fromStarorchids Starorchids

April 30 2017

izz09
izz09
- I zostałem, jak ten idiota, jej przyjacielem. Wiesz, co to znaczy? Że chciałem być blisko niej, ona mnie też, ale nasze: "blisko" oznaczało coś zupełnie innego. Ja miałem do tego niestworzone ilości czasu, siły, a dziś nawet twierdzę, że i masochizmu. 
Widziałem potem kilku innych, młodych, zaciekawionych, zwabionych jej podskórnym płomieniem. Widziałem, jak się puszą, jak się starają - najpierw zwrócić jej uwagę, potem rozłożyć jej nogi. Widziałem te umizgi i myślałem sobie... nie - ja wiedziałem - że ona tak nie lubi. Że lubi coś innego. Że to ją zniesmacza, że coś innego ją rani, że ją nudzi, albo kompletnie nie interesuje. Mogłem sobie wyobrazić jej reakcje, słowa, mechanizmy obronne. Mogłem. Skatalogowałem sobie ją w mojej głowie. 
Znałem ją. Znałem ją w sposób, w jaki nie znał jej nikt inny. Poświęciłem na to czas, który nigdy wcześniej nie miał dla mnie takiego znaczenia. Poznałem ją. Byłem w niej, częścią niej. Chciałem dla niej najlepszego, co oznaczało mnie, ale też zupełne przeciwieństwo mnie.
— Myślenie jest erotyczne

April 26 2017

9214 6d3f 500
Reposted fromRanveld Ranveld viasoupless soupless
izz09
4334 541d
Reposted frommisiapa misiapa viashampain shampain

April 20 2017

izz09
Ja zawsze byłem za wiosną. Bez względu na porę roku.
— Jeremi Przybora
Reposted fromcudoku cudoku viafelicka felicka
izz09
Reposted fromoll oll viafelicka felicka
izz09
7535 9822
Reposted fromSuuoon Suuoon viapanimruk panimruk
izz09
izz09
3656 8473
Reposted fromdelain delain viapanimruk panimruk
izz09
1538 22c2 500
2604 883d 500
izz09
(...) Bywa,że na chwileczkę dał mi poczucie piękna czy szczęścia. Jeżeli to znajduję w literaturze, to jest to dla mnie wielka literatura, jeżeli w kinie, to jest to dla mnie wielkie kino. Kiedy czytasz wielką literaturę, to na którejś stronie znajdujesz zdanie, które - wydaje ci się - kiedyś sama powiedziałaś czy usłyszałaś. To jest opis albo obraz, który ciebie głęboko dotyczy, głęboko dotyka i jest twoim obrazem. Na tym polega wielka literatura. Co chwila odnajdujesz siebie albo kogoś zupełnie innego wprawdzie, ale myślącego tak jak ty, widzącego to, co ty kiedyś zobaczyłaś. Na tym polega wielka literatura, na tym polega wielkie kino. Na chwileczkę znajdujesz tam siebie.
— K.Kieślowski, Autobiografia

April 18 2017

izz09
1365 0455 500
Reposted fromoll oll viamissyseepy missyseepy
izz09
3438 eb22
Enrique Simonet Lombardo, 1866 - 1927, Czy ona ma serce?
Reposted fromcatchmelater catchmelater viamissyseepy missyseepy
izz09
9451 1be1 500
Reposted fromstoerenfrieda stoerenfrieda viamissyseepy missyseepy
izz09
Wiesz, związek dwojga  ludzi jest wysiłkiem, pracą, antyhedonizmem, któremu bardzo rzadko dzisiaj ludzie chcą sprostać. Poza tym, dużo trudniej jest dzisiaj nawzajem się pokochać. Żyjemy w świecie bardzo wyżyłowanych wymagań, na które nakładają się jeszcze seksualno-emocjonalne fantazje o mocno popkulturowym rodowodzie - mam nieśmiałe podejrzenia, że jesteśmy wszyscy okrutnie poprzestawiani przez kulturę masową. Gdy studiowałem amerykanistykę, pani profesor od filmu amerykańskiego opowiedziała nam pewną statystyczną anegdotę - na północy Kanady, gdzie jest większość populacji to Indianie, żyjący w oddalonych od siebie po parę tysięcy kilometrów dziurach, w latach osiemdziesiątych wzrosła o kilkaset procent ilość samobójstw u młodych mężczyzn. Powód był prosty - pobudowali im kina, które puszczały amerykańskie filmy. Ci biedni Indianie, żyjący w kanadyjskiej tajdze, zobaczyli po raz pierwszy w życiu, że gdzieś tam jest inne życie, polegające na codziennym odwiedzaniu kalifornijskich plaż i spółkowaniu z modelkami. W pewnym sensie wszyscy jesteśmy dzisiaj tymi Indianami. Mamy za dużo tropów, wzorców, ideałów, wyobrażeń. Nasi rodzice, którzy często brali ślub po to, aby był spokój i przydział na mieszkanie, w pewnym sensie mieli łatwiej.
— Jakub Żulczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl