Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2017

izz09
Ludzie mówią, że nie można tęsknić za czymś, czego się nigdy nie miało. To nieprawda. Przez całą noc człowiek marzy o tym, czego nie ma. A potem przez cały dzień cierpi z tego powodu.
— Caroline Graham - Wierna do śmierci / ruda

March 08 2017

izz09
Pracowici ludzie są najszczęśliwsi, ponieważ nie mają czasu się nad sobą użalać.
— Kate Morton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamissyseepy missyseepy
izz09
Reposted fromatranta atranta viamissyseepy missyseepy
izz09
3002 bc89 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viamissyseepy missyseepy
izz09
Reposted fromtfu tfu viamissyseepy missyseepy
izz09
Reposted fromshakeme shakeme viamissyseepy missyseepy
izz09

Chętnie bym do was wyszedł, ale od trzech dni rozczulam się nad sobą i myślę, że potrwa to trochę dłużej...

— A. A. Milne - Kubuś Puchatek
Reposted fromMissMurder MissMurder viamissyseepy missyseepy

July 09 2015

3919 8c58
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viaxmonroex xmonroex
izz09
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. 
A przecież żal. 
— ignacy karpowicz
izz09
Czasami odchodzimy tylko po to, żeby sprawdzić, czy ktoś za nami pójdzie…  Najgorsze jest rozczarowanie, kiedy odwracasz się, a za tobą nikogo nie ma. 
— Ola Józefina Sokołowska
izz09
Nie przyjaźnię się z wielką ilością osób, wybieram kameralne sytuacje. Nie lubię być samotna, ale lubię być sama.
— Katarzyna Groniec
izz09
Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni, mówi jeden z najgłupszych sloganów psychologicznej nowomowy, bo to, co mnie nie zabije, może mnie zmienić - na długo albo na zawsze - w żyjącego trupa z wypalonym środkiem i pozorem ruchu.
— Joanna Bator

July 02 2015

izz09
3694 fa22 500
Reposted frompiehus piehus viazimnakaszamanna zimnakaszamanna
izz09
izz09
izz09
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
izz09
To nie była żadna dzikość serca, jadę stopem, bo nie mam na helikopter, bo nie wynaleziono, kurwa, teleportacji, i to nie jest żaden weltschmerz, nie jestem młodą, piękną duszą - ja po prostu jestem pierdolnięty, Chory Psychicznie.
— Po prostu Żulczyk.
Reposted fromzenibyja zenibyja viazimnakaszamanna zimnakaszamanna
izz09
1007 5c9e 500
Reposted frommuerto muerto viazimnakaszamanna zimnakaszamanna
4710 1663 500

lamus-dworski:

City of Warsaw, Poland in 1950s - being slowly rebuilt after the World War II [source]

Reposted fromSuzi Suzi viazimnakaszamanna zimnakaszamanna

July 01 2015

izz09
8720 4d5d 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl